• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

KUTAK ZA VAŠA PITANJA

Početna Vesti

Odgovor:

Prihod koje fizičko lice ostvari od privrednog društva (pravno lice) po osnovu ugovora kojim se uređuje korišćenje dela ličnog imena tog fizičkog lica (u konkretnom slučaju se radi o prezimenu) u nazivu privrednog društva sa kojim je fizičko lice zaključilo ugovor, ima poreski tretman drugog prihoda u skladu sa članom 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana. Porez na drugi prihod obračunava se i plaća po odbitku. To konkretno znači da isplatilac prihoda prilikom isplate obračunava i plaća porez po stopi od 20%, koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umenjen za normirane troškove u visini od 20%.