• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

PLAN RADA INSPEKTORATA ZA RAD ZA 2018. GODINU

Početna Vesti

U 2018. godini planirano je da svaki inspektor za radne odnose obavi najmanje 170 nadzora na godišnjem nivou uključujući potpune nadzore, koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u smislu Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“ br. 36/15, dalje: ZIN) kojima se kontroliše primena svih radno-pravnih instituta u oblasti radnih odnosa, delimične inspekcijske nadzore, koji po svojoj vrsti mogu biti redovni i vanredni u smislu ZIN, kojima se kontroliše primena određenih radno-pravnih instituta u oblasti radnih odnosa, uključujući nadzore koji su usmereni na suzbijanje pojave tzv. rada „na crno“, nadzore povodom zahteva zaposlenih, povodom inicijative (prijave) građana, kao i nadzore povodom štrajka.

Potpunim inspekcijskim nadzorom u oblasti radnih odnosa se kontroliše primena svih instituta u oblasti radnih odnosa.

Delimičnim inspekcijskim nadzorom u oblasti radnih odnosa vrše se kontrole primene odgovarajućeg instituta u oblasti radnih odnosa, a u skladu sa mesečnim planom rada inspektora.

Integrisani inspekcijski nadzor vrši se kod poslodavca kod kojih do sada nije vršen inspekcijski nadzor, koji imaju manji broj zaposlenih i obavljaju manje rizične delatnosti.

Nadzori povodom zahteva stranke najčešće se odnose na postupanje poslodavca suprotno odredbama Zakona o radu, opštim aktima poslodavca, kao i ugovorima o radu u slučajevima rada bez zaključivanja ugovora o radu ili drugog ugovora u skladu sa Zakonom o radu, neiplaćivanja pripadajućih zarada, naknada zarada, uvećanja zarada i drugih primanja na koja je zaposleni imao pravo shodno odredbama zakona o radu, pa ni u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, neisplaćivanje naknade zarada zaposlenima, koji se nalaze na porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta u smislu Zakona o radu i u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, nepoštovanje odredaba zakona, koje se odnose na radno vreme i prekovremeni rad, davanja otkaza ugovora o radu od strane poslodavca suprotno slučajevima utvrđenim zakonom, nepoštovanje procedure kod davanja otkaza od strane poslodavca, nedonošenje rešenja o otkazu ugovora o radu i sl.

Inspektori rada po podnescima postupaju i preduzimaju zakonom propisane mere i podnosioca zahteva obaveštavaju o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim merama u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Kada su u pitanju radni odnosi, potpuni i delimični nadzor, tokom marta i aprila meseca inspektori su kontrolisali:  kladionice i kockarnice, banke i osiguravajuća društva, autoperionice, servisere vulkanizere, klanice i mesare, proizvodnja ALU i PVC stolarije, menjačnice.

Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, potpuni i delimični nadzor, inspektori su tokom marta i aprila meseca kontrolisali: proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, prerada kože i proizvodnja obuće i kožne galanterije, autoperionice, serviseri vulkanizeri, građevinarstvo, klanice i mesare, proizvodnja ALU i PVC stolarije.

Iz oblasti integrisanog nadzora, tokom marta i aprila inspektori su kontrolisali: autoškole, škole računara, autocentri, stovarište građevisnkgo materijala i druga trgovina na veliko.