• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

MINIMALNA ZARADA ZA 2019. GODINU

Početna Vesti

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine ("Sl. glasnik RS", br. 69/2018) kojom je utvrđeno da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar-decembar 2019. godine iznosi 155,30 dinara ("neto"), po radnom času.

Pregled mesečnih iznosa neto minimalne zarade po mesecima za 2019. godinu

Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada

Januar 2019.

23

184

155,3

28.575,2

Februar 2019.

20

160

155,3

24.848,0

Mart 2019.

21

168

155,3

26.090,4

April 2019.

22

176

155,3

27.332,8

Maj 2019.

23

184

155,3

28.575,2

Jun 2019.

20

160

155,3

24.848,0

Jul 2019.

23

184

155,3

28.575,2

Avgust 2019.

22

176

155,3

27.332,8

Septembar 2019.

21

168

155,3

26.090,4

Oktobar 2019.

23

184

155,3

28.575,2

Novembar 2019.

21

168

155,3

26.090,4

Decembar 2019.

22

176

155,3

27.332,8