• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

PREGLED MEĐUDRŽAVNIH SPORAZUMA U OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANJA

Početna Vesti

U prilogu je dat pregled sporazuma u oblasti socijalnog osiguranja koje je zaključila Republika Srbija sa napomenama, a koji je preuzet sa sajta Ministarstva spoljnjih poslova Republike Srbije na dan 01.06.2018. godine. Na sajtu se nalaze i obaveštenja da je usaglašen teks tsporazuma sa Rskom Federacijom, zatim da su u toku pregovori na zaključivanju sporazuma: sa Australijom, Grčkom, Kvebekom, Kinom kao i administrativnog sporazuma sa Ruskom Federacijom i Francuskom, a da postoje inicijative za nastavak pregovora sa Švedskom, Ukrajinom, zaključivanje sporazuma sa: Belorusijom, Egiptom (sa kojim je postojao sporazum o socijalnom osiguranju), novog sporazuma sa Hrvatskom, Danskom, Crnom Gorom, Italijom.

Redni broj

Zemlja

Napomene

1.

Austrija

Sporazum između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. decembra 2012. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS -Međunarodni ugovori" broj 2/2012.

 

2.

Belgija

Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. septembra 2014. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 12/2010.

Novi Sporazum između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti je potpisan 15.07.2010. i sa naše strane ratifikovan (potvrđen), a objavljen je u "Službenom glasniku RS -Međunarodni ugovori" broj 12/10. Stupio je na snagu 01. septembra 2014. godine. Da bi sporazum stupio na snagu i mogao da se primenjuje nadležni organi dve države treba da se međusobno obaveste o izvršenim ratifikacijama.

3.

Bosna i Hercegovina

Sporazum između SRJ i Bosne i Hercegovine je stupio na snagu 01.01.2004. godine; objavljen je u "Službenom listu SCG-Međunarodni ugovori" broj 7/2003.

 

4.

Bugarska

Sporazum između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.februara 2013. godine; objavljen u "Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 11/2011.

 

5.

Velika Britanija

Konvencija između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01. avgusta 1958. godine; objavljena je u "Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS" broj 7 /1958.

 

6.

Danska

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju stupila je na snagu 1. februara 1979. godine; objavljena je u " Službenom listu SFRJ - Dodatak MUIDS" broj 5/1980.

Pokrenuta je inicijativa za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju.

7.

Italija

Konvencija između FNRJ i Republike Italije je stupila na snagu 01. januara 1961. godine; objavljena je u "Službenom listu FNRJ- Dodatak MUIDS" broj 1/1959.

Pokrenuta je inicijativa za zaključivanje novog sporazuma o socijalnom osiguranju.

8.

Kanada

Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade je stupio na snagu 01. decembra 2014. godine; objavljen u "Službenom glasniku RS- Međunarodni ugovori" broj 12/2013. 

 

9.

Kipar

Sporazum između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.februara 2011. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 12/2010.

 

10.

Libija

Sporazum između SFRJ i Velike Socijalističke Narodne Libijske Džamahirije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.juna 1990. godine; objavljen je u "Službenom listu SFRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/1990.

 

11.

Luksemburg

Sporazum između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. novembra 2014. godine; objavljen u "Službenom glasniku RS- Međunarodni ugovori" broj 12/2013.

 

12.

Mađarska

Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti stupio je na snagu 1.12.2014. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori" broj 10/2014. 

 

13.

Makedonija

Sporazum između SRJ i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. aprila 2002. godine; objavljen je u "Službenom listu SRJ-Međunarodni ugovori" broj 1/2001.

 

14.

Nemačka

Sporazum između SFRJ i SR Nemačke o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.09.1969. godine, objavljen je u " Službenom listu SFRJ" broj 9/1969. Izmene i dopune su izvršene Sporazumom iz 1974. godine, a stupile su na snagu 14. maja 1975. godine, sa početkom primene od 01.01.1975. godine, objavljene su u "Službenom listu SFRJ-MU" 24/1976.

 

15.

Norveška

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01.08.1976. godine; objavljena je u "Službenom listu SFRJ" broj 22/1975. 

 

16.

Panama

Sporazum o saradnji socijalnog osiguranja između SFRJ i Republike Paname je stupio na snagu 25. decembra 1975. godine; objavljen je u "Službenom listu SFRJ-Dodatak MUIDS" broj 11/1977.

 

17.

Poljska

Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i NR Poljske stupila je na snagu 01.01.1959. godine; objavljena je u "Službenom listu FNRJ - Dodatak MUIDS" broj 9 /1958. 

 

18.

Rumunija

Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SR Rumunije o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja je stupio na snagu 01.12.1976. godine; objavljen u "Službenom listu SFRJ - Dodatak MUIDS" broj 13/1977. 

Sporazum između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti je, s naše strane potvrđen, a objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 2/2017. Još nije stupio na snagu.

19.

Slovačka

Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01. marta 2013. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 2/2012.

 

20.

Slovenija

Sporazum između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. novembra 2010. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 111/2009.

 

21.

Turska

Sporazum između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti je stupio na snagu 01.12.2013. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 1/2010. godine.

 

22.

Francuska

Opšta Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Francuske Republike koja je stupila na snagu 01.04.1951. godine; objavljena je u "Službenom vesniku Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ" broj 4/51. Izmene i dopune su objavljene u "Službenom listu SFRJ - Međunarodni ugovori" broj 1/1967; 17/1971; 22/75, 7/1977; 5/79 i broj 9/1990.

Novi Sporazum između Republike Srbije i Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti je, s naše strane, potvrđen, a objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 6/2015. Još nije stupio na snagu.

23.

Holandija

Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije je stupila na snagu 01.04.1979. godine; objavljena je u "Službenom listu SFRJ - Dodatak MUIDS" broj 11/1980.

 

24.

Hrvatska

Sporazum između SRJ i Republike Hrvatske o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01.maja 2003. godine; objavljen je u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori" broj 1/2001.

 

25.

Crna Gora

Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju je stupio na snagu 01. januara 2008. godine; objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 102/2007.

 

26.

Češka

Sporazum između SRJ i Češke Republike o socijalnom osiguranju stupio je na snagu 01. decembra 2002. godine; objavljen je u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori" broj 7/2002.

 

27.

Švajcarska

Konvencija između FNRJ i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju je stupila na snagu 01.03.1964.; objavljena je u "Službenom listu FNRJ - Dodatak MUIDS" broj 8/1963. Izmene i dopune Konvencije su izvršene 1982. godine a stupile su na snagu 01.01.1984., a objavljene su u "Službenom listu SFRJ - Međunarodni ugovori" broj 12/1984.

Novi Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti je, s naše strane, potvrđen, a objavljen je u "Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori" broj 13/2010. Još nije stupio na snagu. 

28.

Švedska

Konvencija između SFRJ i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju, stupila je na snagu 01.01.1979. godine; objavljena je u "Službenom listu SFRJ - Dodatak MUIDS" broj 12/1979.

U toku su pregovori za zaključivanje nove konvencije/sporazuma.