• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

OBAVEŠTENJE SVIM KOMITENTIMA

Početna Vesti

Saglasno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji  ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011), 11. novembar Dan primirija u Prvom svetskom ratu je neradni dan. Ove godine 11. novembar pada u nedelju, pa saglasno odredbi iz Zakona po kojoj ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, neradi se prvog narednog radnog dana. Saglasno iznetom 12. novembar (ponedeljak) je neradni dan.

Obaveštavamo vas da K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. neće raditi 12. novembra 2018. godine.

Isto tako koristimo priliku da skrenemo pažnju da ukoliko usled potreba posla entitet odluči da 12. novembra radi da je tada u obavezi da na vidno mesto istakne obaveštenje da taj dan radi kao i radno vreme na dan državnog praznika.