• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
 • +024/811-898
 • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
 • PIB: 103523179

PROSEČNA CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJE OPŠTINE ADA, KANJIŽA, ČOKA I SENTA

Početna Vesti

Na osnovu člana 6. i 7a, Zakona o porezu na imovinu (("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) kao i na osnovu Statuta opštine, opštine Ada, Kanjiža i Čoka su donele Odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu.

OPŠTINA ADA – Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (odnosi se na poreske obveznike koji vode poslovne knjige  - pravna lica). Na teritoriji opštine Ada određene su četiri zone.

2019.

I zona

II zona

III zona

IV zona

Stanovi

44.544,28

44.544,28

26.726,57

-

Kuće za stanovanje

21.014,09

21.014,09

10.653,26

-

Poslovne zgrade

37.405,00

29.924,00

22.443,00

-

Garaže i dr.

16.500,00

13.200,00

9.900,00

-

Građevinsko zemljište

253,58

253,58

253,58

-

Poljoprivredno zemljište

-

-

-

158,61

Šumsko zemljište

-

-

-

-

I ZONA obuhvata centralno podrućije na teritoriji naseljenih mesta Ada i Mol.

U Adi I zona obuhvata prostorograničen ulicama:

 • Vuka Karadžića od ulice Jožef Atile do ulice Branka Radičevića, i to od broja 1 do 43 i od broja 2 do 44.
 • Branka Radičevića od ulice Vuka Karadžića do ulice Dositeja Obradovića, i to od broja 1 do 15 i od broja 2 do 20.
 • JNA od ulice Dositeja Obradovića do ulice Radovana Popovića, od broja 1 do 23 i od broja 2 do 20.
 • Radovana Popovića od ulice JNA do ulice I.L.Ribara, i to od broja 1 do 19 i od broja 2 do 10.
 • I.L. Ribara od ulice Radovana Popovića do ulice Moše Pijade, od broja 1 do 17 i od broja 2 do 30.
 • Jožef Atile od ulice Moše Pijade do ulice Vuka Karadžića, i to od broja 1 do 33 i od broja 2 do 10.

U ovoj zoni se nalaze i ulice sa sledećim kućnim brojevima:

 • Save Kovačevića, i to od broja 1 do 7 i od broja 2 do 6.
 • Lenjinova, i to od broja 1 do 17 i od broja 2 do 10.
 • 8. oktobra, i to od broja 1 do 27 i od broja 2 do 14.
 • Maršala Tita, i to od broja 1 do 25 i od broja 2 do 26.
 • Dositeja Obradovića, i to od broja 1 do 13 i od broja 2 do 10.
 • Nikole Tesle, i to od broja 1 do 39 i od broja 2 do 36.
 • Dimitrija Tucovića, i to od broja 1 do 11 i od broja 2 do 24.
 • Trg oslobođenja, i to od broja 1 do 19.

U Molu I zona obuhvata prostor ograničen ulicama:

 • 8. oktobra od ulice Petefi Šandora do ulice Svetozara Miletiča, i to od broja 27 do 65 i od broja 26 do 78.
 • Svetozara Miletića od ulice 8. oktobra do ulice Novaka Radonića, i to od broja 29 do 35 i od broja 42 do 46.
 • Novaka radonića od ulice Svetozara Miletića do ulice Petefi Šandora, i to od broja 21 do 65 i od broja 26 do 58.
 • Petefi Šandora od ulice Novaka Radonića do ulice 8. oktobra, i to od broja 49 do 55 i od broja 60 do 64.

U ovoj zoni se nalaze i ulice sa sledećim kućnim brojevima:

 • Maršala Tita, i to do broja 33 do 81 i od broja 36 do 90.
 • JNA, i to od broja 43 do 47, i od broja 56 do 70.
 • Bratstva jedinstva, i to od broja 51 do 59 i od broja 52 do 56b.

OPŠTINA KANJIŽA – Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. Godinu. Na teritoriji opštine Kanjiža određene su tri zone.

2019.

I zona

II zona

III zona

Stanovi

39.000,00

31.200,00

15.600,00

Kuće za stanovanje

22.848,00

18.278,00

9.132,20

Poslovne zgrade

73.719,03

58.975,22

29.487,61

Garaže i dr.

7.500,00

6.000,00

3.000,00

Građevinsko zemljište

2.000,00

1.600,00

500,00

Poljoprivredno zemljište

-

-

110,00

Šumsko zemljište

-

-

-

Odluku o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Kanjiža možete pogledati OVDE.

OPŠTINA ČOKA – Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. Godinu. Na teritoriji opštine Čoka određene su četiri zone.

2019.

I zona

II zona

III zona

IV zona

Stanovi

30.833,34

20.408,16

12.983,87

30.833,34

Kuće za stanovanje

15.435,20

10.406,58

7.500,00

15.435,20

Poslovne zgrade

26.799,00

26.799,00

14.960,00

26.799,00

Garaže I dr.

10.000,00

9.000,00

6.600,00

10.000,00

Građevinsko zemljište

200,00

200,00

140,00

59,87

Poljoprivredno zemljište

59,87

56,16

45,83

59,87

Šumsko zemljište

59,87

56,16

45,83

59,87

I ZONA – naseljeno mesto Čoka i deo katastarske opštine Čoka.

II ZONA – naseljena mesta Padej, Ostojićevo, Sanad i katastarske opštine Padej, Ostojićevo, Sanad.

III ZONA – naseljena mesta Vrbica, Crna Bara, Banatski Monoštor, Jazovo i katastarske opštine Vrbica, Crna Bara, Banatski Monoštor, Jazovo.

IV ZONA – područje van naselja Čoka, deo katastarske opštine Čoka i područje koje je na osnovu Plana generalne regulacije naselja Čoka (“Sl. List opštine Čoka” br. 15/14) definisano kao radna zona.

OPŠTINA SENTA - Prosečne cene metra neporektnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu u prvoj zoni iznose:

1.) za građevinsko zemljište        680,00 dinara

2.) za poljoprivredno zemljište     -

3.) za šumsko zemljište               -

4.) za stanove                             40.000,00 dinara

5.) za kuće za stanovanje           30.000,00 dinara

6.) za poslovne zgrade i druge

     (nadzemne i podzemne)

     građevinske objekte koji

     služe za obavljanje delatnosti 46.340,00 dinara

7.) za garaže i garažna mesta      17.400,00 dinara

Prosečne cene metra neporektnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu u drugoj zoni iznose:

1.) za građevinsko zemljište        350,00 dinara

2.) za poljoprivredno zemljište     -

3.) za šumsko zemljište               -

4.) za stanove                             -

5.) za kuće za stanovanje           13.000,00 dinara

6.) za poslovne zgrade i druge

     (nadzemne i podzemne)

     građevinske objekte koji

     služe za obavljanje delatnosti 22.355,00 dinara

7.) za garaže i garažna mesta      -

Prosečne cene metra neporektnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu u trećoj zoni iznose:

1.) za građevinsko zemljište        220,00 dinara

2.) za poljoprivredno zemljište     130,00 dinara

3.) za šumsko zemljište               -

4.) za stanove                             -

5.) za kuće za stanovanje           4.274,00 dinara

6.) za poslovne zgrade i druge

     (nadzemne i podzemne)

     građevinske objekte koji

     služe za obavljanje delatnosti -

7.) za garaže i garažna mesta      -