• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

DA LI STE ZNALI?

Početna Vesti

U slučaju kada fizičko lice – vlasnik jednočlanog privrednog društva (društva sa ograničenom odgovornošću) izvrši prenos uz naknadu svog udela od 100% u kapitalu privrednog društva drugom pravnom licu, koj (udeo) je pre prenosa imalo u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina, pri čemu je u toku tog perioda vršeno povećanje osnovngo kapitala privrednog društva pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital, ali nije dolazilo do promene procenta učešća u kapitalu (fizičko lice u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina ima 100% udela), prihod koji po tom osnovu ostvari kao razliku između prodajne i nabavne cene udela ne podleže oporezivanju porezom na kapitalni dobitak saglasno članu 72a stav 1. tačka 5. Zakona o porezu na dohodak građana.

Navedeno rešenje primenjuje se od 16. decembra 2018. godine kada je stupio na snagu Zakon o izmenama I dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.