• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

DA LI STE ZNALI?

Početna Vesti

Inspektori u poreskoj kontroli neretko osporavaju pravo na odbitak prethodnog poreza obveznicima PDV koji isključivo (ili skoro isključivo) vrše promet dobara i usluga u inostranstvu. Štaviše, ovim obveznicima osporavaju i pravo da se evidentiraju u sistemu PDV.

Ovakvo postupanje inspektora je očigledno nezakonito, što proizilazi i iz odredbe člana 28. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV, prema kojoj obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga koje koristi ili će koristiti za promet koji je izvršen u inostranstvu ako bi po osnovu tog prometa postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji.

Što se tiče evidentiranja u sistem PDV, obveznik PDV nesporno ima pravo na to u skladu sa članom 38. stav 2. Zakona o PDV, iako ne vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji (a naknada za promet dobara i usluga u inostranstvu ne uračunava se u ukpan promet obveznika), s obzirom da Zakonom o PDV nije propisana minimalna visina ukupnog prometa (što jeste bilo propisano do 2012. godine).

Sve navedeno je nedvosmisleno potvrđeno i mišljenjem Ministarstva finansija:

Iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-159/2019-04 od 18.3.2019. godine

"…kada obveznik PDV - privredno društvo sa sedištem u Republici pruža usluge iz oblasti informacione tehnologije - isporuku veb strana, čuvanje i održavanje veb strana, isporuku programa i njihovo ažuriranje elektronskim putem privrednim društvima sa sedištem u Republici (pri čemu nije reč o uslugama koje se pružaju za potrebe stalnih poslovnih jedinica tih lica u inostranstvu), mesto prometa tih usluga, u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona, je u Republici. U tom slučaju, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Međutim, kada se predmetne usluge pružaju privrednim društvima sa sedištem u inostranstvu (uz pretpostavku da nije reč o uslugama koje se pružaju za potrebe stalnih poslovnih jedinica tih lica u Republici), mesto prometa tih usluga, u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona, je u inostranstvu, što znači da se PDV ne obračunava i ne plaća.

Obveznik PDV koji nabavljena dobra, odnosno primljene usluge u Republici koristi, odnosno koristiće ih za promet dobara, odnosno usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici, ima pravo da PDV obračunat za promet dobara prethodnog učesnika u prometu odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje ostalih uslova propisanih odredbama člana 28. Zakona.

Saglasno navedenom, obveznik PDV koji vrši promet usluga iz oblasti informacione tehnologije - isporuku veb strana, čuvanje i održavanje veb strana, isporuku programa i njihovo ažuriranje elektronskim putem isključivo privrednim društvima sa sedištem u inostranstvu, ima pravo da po osnovu prometa tih usluga PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnih učesnika u prometu - obveznika PDV odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakonom (npr. za nabavku računarske opreme, kancelarijskog materijala, usluga zakupa i revizije). Naime, s obzirom da bi obveznik PDV - pružalac navedenih usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi te usluge pružao u Republici, pravo na odbitak prethodnog poreza ima i po osnovu pružanja predmetnih usluga u inostranstvu.

Pored toga napominjemo, činjenica da obveznik PDV isključivo vrši promet navedenih usluga u inostranstvu (prema pravilima na osnovu kojih se određuje mesto prometa usluga), nema uticaj na njegov status kao lica koje je obveznik PDV niti na pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja tih usluga. S tim u vezi, lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost u cilju ostvarivanja prihoda, a koje isključivo pruža usluge čije je mesto prometa, u skladu sa odredbama člana 12. Zakona, u inostranstvu, nema obavezu, ali ima pravo da podnese evidencioni prijavu za PDV, nezavisno od iznosa prometa koji je po tom osnovu ostvarilo u prethodnih 12 meseci