• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI ZA 2016. GODINU

Početna Vesti

U skladu sa članom 15. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 127/2014 i 101/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik), obveznik koji nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama imao podatke o imovini i obavezama u 2016. godini, dostavlja Agenciji za privredne registre izjavu o neaktivnosti potpisanu kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika do 28.02.2017. godine, putem Posebnog informacionog sistema.

Znači, da bi pravno lice moglo da da izjavu o neaktivnosti, u svojim poslovnim knjigama za 2016. godinu ne sme da ima evidentiranu imovinu niti obaveze, kao ni prihode i rashode.

Dostavljanjem izjave o neaktivnosti smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja izveštaja za statističe svrhe i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu.

Zakonski zastupnik obveznika ne može poricati sadržinu izjave koju je dao u skladu sa stavom 1. člana 15. Pravilnika.

Obveznik koji je dao izjavu o neaktivnosti za 2016. godinu, smatra se mikro pravnim licem u 2017. godini shodno članu 6. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“ br. 62/2013).