• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

DOSTAVLJANJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI I SOCIJALNOM OSIGURANJU

Početna Vesti

Obaveštavamo naše klijente (fizička lica) koji nisu rezidenti Republike Srbije, već rezidenti Republike Mađarske, koji su osnivači, odnosno članovi privrednog društva u Republici Srbiji da nam dostave sledeću dokumentaciju:

  1. potvrdu o rezidentnosti;
  2. potvrdu da je lice obavezno osigurano u državi rezidentnosti (obrazac HUN/SRB 101).

Potvrde treba da budu izdate od strane nadležnih državnih organa Republike Mađarske.

Potvrde služe kao dokaz pred nadležnim organima Republike Srbije (Poreska uprava i PIO fond) za 2017. godinu, saglasno bilateralnom ugovoru o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Republike Mađarske, po kojem ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za rezidente Republike Mađarske prema propisima Republike Srbije ukoliko se dostave navedene potvrde.

Ukoliko se potvrde ne dostave primenjivaće se odredbe Republike Srbije iz oblasti socijalnog osiguranja.

K&N Gere Poslovni sistem d.o.o.