• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

POVEĆAN NEOPOREZIVI IZNOS IZ ZARADE

Početna Vesti

Članom 7. Zakona o izmenama i dopunama, izvršena je izmena odredbe člana 15a stav 2. Zakona, koja glasi:

"Osnovicu poreza na zarade čini zarada iz člana 13. st. 1. i 3, čl. 14. do 14b i člana 15b ovog zakona, umanjena za iznos od 15.000 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom."

Na ovaj način je neoporezivi iznos iz zarade povećan sa 11.790 dinara na 15.000 dinara.

Neoporezivi iznos iz zarade od 15.000 dinara primenjivaće se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine.

Neoporezivi iznos od 11.790 dinara primenjuje se zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine.