• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

OBAVEŠTENJE ZA KOMITENTE

Početna Vesti

SVIM KOMITENTIMA

Poštovani,

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije (predstavnici Vlade, reprezentativnih sindikata i poslodavaca) je doneo odluku o povećanju minimalne cene rada sa 130 na 143 dinara po satu. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku RS” broj 88/2017 od 29.9.2017. godine.

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2018. godine iznosi 143 dinara (neto), po radnom času.

Imajući navedeno u vidu svi entiteti koji imaju zaposlene tj. zaključene Ugovore o radu treba da izvrše odgovarajuće izmene u skladu sa navedenom odlukom. Naime, potrebno je zaposlenom dostaviti ponudu o zaključivanju Aneksa Ugovora o radu, kao i sam Anex.

Posao oko zaključivanja novog Aneksa sa zaposlenim entiteti treba da završi najkasnije do 31.12.2017. godine, jer se primena odluke o novoj ceni rada po satu primenjuje na decembarsku zaradu čija se isplata realizuje u januaru 2018. godine.

Komitenti posao iz prethodnog stava mogu da realizuju sami, ili da ga povere K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. Ako se odlučite da navedeni posao poverite nama cena posla iznosi 250,00 dinara po zaposlenom sa PDV.

S poštovanjem,

                                                                                                            K&N GERE POSLOVNI SISTEM D.O.O.

                                                                                                                       Geza Tolmači, direktor