• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

OBAVEŠTENJE O PREUZIMANJU POTVRDA O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU

Početna Vesti

Saglasno čl. 41. stav 11. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br. 80/02... i 112/15), poreski obveznik, odnosno poreski platac (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) dužan je da licu za koje je platio porez po odbitku, najkasnije do 31. januara 2017. godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku za 2016. godinu (Obrazac PPP-PO).

Potvrda koje se daje fizičkom licu omogućava mu da vidi koliko je u 2016. godini platio poreza i doprinosa iz prihoda koje je ostvario. Takođe, potvrda će licu koje ostvari oporezivi prihod veći od iznosa na koji će se za 2016. godinu plaćati godišnji porez na dohodak građana služiti kod podnošenja godišnje poreske prijave za uvtvrđivanje godišnjeg poreza.

Zbog svega iznetog potrebno je da svi naši klijetni obavezno stupe u kontakt sa svojim knjgovođom kako bi na vreme preuzeli potvrde o plaćenom porezu po odbitku.

K&N Gere Poslovni sistem d.o.o.