• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Početna Vesti

Razvrstavanje pravnih lica za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu uređeno je odredbama člana 6. Zakona o računovodstvu („SL. Glasnik RS“, br. 62/2013).

Pravna lica, u smislu Zakona, razvrstavaju se na mirko, mala, srednja i velika, u zavisnosti od:

  1. prosečnog broja zaposlenih
  2. poslovnog prihoda
  3. prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini.

Granične vrednosti u hiljadama dinara kada je obveznik poslovao cele kalendarske godine

MIKRO PRAVNO LICE

Prosečan broj zaposlenih

AOP 9005, kol. 3 <  10

Poslovni prihod

AOP 1001, kol. 5 < 86.431

Prosečna vrednost poslovne imovine

AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6 )/2 < 43.215

MALO PRAVNO LICE

Prosečan broj zaposlenih

 10 < AOP 9005, kol. 3 <  50

Poslovni prihod

86.431 < AOP 1001, kol. 5 < 1.086.556

Prosečna vrednost poslovne imovine

43.215 < AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6 )/2 < 543.278

SREDNJE PRAVNO LICE

Prosečan broj zaposlenih

50 < AOP 9005, kol. 3 <  250

Poslovni prihod

1.086.556 < AOP 1001, kol. 5 < 4.321.531

Prosečna vrednost poslovne imovine

543.278 < AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6 )/2 < 2.160.765

VELIKO PRAVNO LICE

Prosečan broj zaposlenih

AOP 9005, kol. 3 >  250

Poslovni prihod

AOP 1001, kol. 5 > 4.321.531

Prosečna vrednost poslovne imovine

AOP 0071 (kol. 5 + kol. 6 )/2 > 2.160.765

Ako je novoosnovani obveznik poslovao kraće od 12 meseci podaci se utvrđuju na sledeći način:

Prosečan broj zaposlenih

Statistički izveštaj

AOP 9005, kol. 3

Poslovni prihod u periodu poslovanja

Bilans uspeha

AOP 1001, kol. 5 koriguje se prema broju meseci poslovanja sa AOP 9001, kol. 3 Statističkog izveštaja

Poslovna imovina na dan 31.12.2016.

Bilans stanja

AOP 0071, kol. 5

Kriterijumi za veličinu i granične vrednosti utvrđuju se na osnovu zvaničnog kursa evra Narodne banke Srbije na dan 31.12.2016. godine koji je iznosio 123,4723 dinar.