• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KOMITENTE!

Početna Vesti

U skladu sa preporukom Vlade Srbije u vezi sprečavanja širenja korona virusa, a u cilju očuvanja zdravlja uvode se sledeće mere unutar privrednog društva K&N GERE POSLOVNI SISTEM DOO:

  • Komitentima se ograničava pristup u poslovne prostorije privrednog društva K&N K&N GERE POSLOVNI SISTEM DOO, u smislu da se predaja dokumentacije na obradu vrši isključivo preko faha koji je postavljen u hodniku i prostoriji sa leve strane hodnika  poslovnih prostorija društva.
  • Komitenti koji nemaju svoj fah dokumentaciju mogu da ostave na stolu u prostoriji koja se nalazi sa leve strane u hodniku.
  • Ulaz u drugi deo poslovnih prostroja NIJE DOZVOLJEN.
  • Nivo komunikacije sa knjigovođom, kao i tok za obradu hitne dokumentacije svesti u što većoj meri na komunikaciju i tok mejlom, i putem telefona.
  • Komitenti treba da pre dolaska obaveste svog knjigovođu o tome da planiraju da dođu, i/ili da ga obaveste da je dokumentacija ostavljena na propisano mesto. Kontakt telefon 024/811-898.
  • Molimo komitente da ako imaju simptome koji su od strane nadležnih organa u skladu sa instrukcijama o zaštiti od širenja korona virusa, okarakterisani kao simptomi koji zahtevaju samoizolaciju da ostanu u samoizolaciji te da svojim kretanjem potencijalno ne pogoršavaju svoje zdravlje, i da ne ugrožavaju zdravlje drugih.

Navedene mere imaju za cilj zaštitu vašeg i našeg zdravlja.