• Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
  • +024/811-898
  • 24400 Senta, Petefi Šandora 48
  • PIB: 103523179

KUTAK ZA VAŠA PITANJA

Početna Vesti

Odgovor:

U slučaju kada rezident, u svojstvu izvođača ili podizvođača, zaključi ugovor sa nerezidentom - investitorom o izvođenju građevinskih radova u RS, ovakav oblik delatnosti ne predstavlja spoljnotrgovinsku delatnost. Shodno tome, na platne transakcije u slučaju kada rezident izvodi građevinske radove u Republici naplata izvršenih radova u Republici može se izvršiti samo u dinarima, a što podrazumeva i obavezu nerezidenta - izvođača da otvori dinarski nerezidentni račun u Republici.

Međutim, Kako se u konkretnom slučaju radi o građevinskim radovima koje domaće lice vrši u Republici Srbiji, potrebno je pribaviti mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao nadležnog za davanje stručnih mišljenja i odgovora u vezi sa primenom Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, o tome da li se izvođenje građevinskih radova od strane domaćeg lica u Republici smatra spoljnotrgovinskim poslom.

Ukoliko se Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija izjasni da se izvođenje građevinskih radova od strane rezidenta - podizvođača u Republici, shodno ugovoru zaključenim sa nerezidentom - izvođačem, smatra spoljnotrgovinskim poslom, tada se naplata od nerezidenta - izvođača po ovom poslu, kao tekućem poslu u smislu člana 3. Zakona, može vršiti u devizama. U suprotnom, odnosno ukoliko se nadležno ministarstvo izjasni da se izvođenje građevinskih radova od strane rezidenta - podizvođača u Republici ne smatra spoljnotrgovinskim poslom, naplata se može vršiti samo u dinarima, a što podrazumeva i obavezu nerezidenta - izvođača da otvori dinarski nerezidentni račun u Republici.

Odgovor u vezi sa primenom propisa dat je prema podacima iznetim u zahtevu. Napominjemo da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2010), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 37/2018 i 30/2018), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.