PRIMENA MERA PRIVREMENE ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI U KONTROLI EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE