OBRAČUN PDV OD STRANE PRIMAOCA DOBARA I USLUGA NA BAZI PRETPOSTAVLJENOG IZNOSA NAKNADE - PRIMER