Szabályok

U članu 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon, 88/2011 i 89/2015 - dr. zakon) definisano je da domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ne mora da uveze, ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju.

Do 05.05.2017. godine na snazi je bio Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima optada (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je usvojen 2016. godine. U “Služebnom glasniku RS, br. 43/2017” objaveljen je novi Pravilnik koji je stupio na snagu 06.05.2017. godine. 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Član 2.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr.

Novina u novom pravilniku o putnim nalozima jeste ta da počevši od 12.02.2017. godine ne postoji obaveza izdavanja putnog naloga za teretna vozila, odnosno putni nalozi i evidencija o njima se vodi samo za autobuse i putničko vozilo kojim se obavlja prevoz. Pravilnikom je propisan sadržaj putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o putnim nalozima.

U cilju preventivnog delovanja kao oblika zaštite od eventualnih sankcija pri kontrolama od strane nadležnih inspekcija postavili smo set dokumenata koja pravna lica, pored ostalih,  treba da imaju u svojoj dokumentaciji. U pitanju su sledeći dokumenti:

Od 01. januara 2017. godine na snagu je stupio Pravilnik o načinu izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze (Obrazac IOSI). Prenosimo najznačajnije elemente navedenog pravilnika.