Aktuális

I PRIVREDNO DRUŠTVO

Počev od 1. januara 2016. godine kada su stupile na snagu izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe, oporezuje se kao prihod od kapitala saglasno članu 61. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Nakon usvajanja finansijskih izveštaja, privredna društva koja su ostvarila dobit, imaju zakonsku mogućnost, odnosno obavezu da takvu dobit raspodeljuju. Raspodela dobiti društva i isplata dividende vlasnicima (osnivačima, udeličarima, akcionarima) vrši se na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.

Obaveštavamo komitente da će za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika rad K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. biti organizovan prema sledećem rasporedu:

22.04.2019. (ponedeljak)  - organizovano dežurstvo do 7 do 15 časova;

26.04.2019. (petak) – ne radimo

27.04.2019. (subota) – organizovano dežurstvo od 8 do 12 časova;

1. Godišnji porez na dohodak građana

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00128/2019-16 od 1. 4. 2019. godine

Kada govorimo o pružanju usluga bez naknade tj. o obračunu PDV na navedene usluge osnovno je razlikovati da li se usluge pružaju u poslovne svrhe, ili se usluge pružaju u neposlovne svrhe. Kada se koristi pojam “u poslovne svrhe”, sa aspekta Zakona o PDV, misli se na povećanje prihoda, odnosno smanjenje rashoda.

Pitanje:

Obveznik PDV je uzeo u zakup teretno vozilo. Sa tim vozilom obveznik obavlja delatnost. Da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu popravki, goriva i sl. za to vozilo?

Pitanje:

Privredno društvo iz Sente je zakupilo objekat na Zlatibotu. Zaposleni radnici koji rade u privrednom društvu imaju plaćen smeštaj u zakupljenom objektu. Da li privredno društvo može koristiti odbitni PDV za smeštaj zaposlenih?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00577/2018-04 od 20.3.2019. godine)

Zakon o porezu na dodatu vrednost

član 10

U razgovoru preduzetnici često kažu: “Imam preduzetničku radnju”, “Skolpio sam ugovor sa radnjom o zakupu sopstvengo automobile” ili “ Zaposlen sam u svojoj radnji”. Nije problem što kažu, već što postupaju u svojoj poslovnoj aktivnost spram onoga što su rekli. Međutim, to što preduzetnici govore nije utemeljeno u pravu, pa samim tim nije ni pravno moguće. Ono što nije pravno moguće ne proizvodi ni pravno dejstvo.

Ako inspektor u postupku terenske kontrole koju je sproveo primenom metode prikrivene kupovine, utvrdi nepravilnosti u smislu neizdavanja fiskalnog isečka od strane kontrolisanog obveznika, u obavezi je da donese rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti.

Oldalak