Aktuális

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2019. godini.

Član 2

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za vršenje javnih ovlašćenja i iz drugih izvora.

Član 3

Promena obrasca za vraćanje PDV stranim fizičkim licima

Lična zarada preduzetnika se ne vezuje za minimalnu zaradu, što znači da može da se utvrdi i u manjem iznosu od minimalne zarade.

Na ličnu zaradu preduzetnika pri obračunu doprinosa se primenjuju najviša, odnosno najniža osnovica za plaćanje doprinosa.

Pitanje:

Amatersko pozorište, upisano u nadležan registar udruženja je obezbedilo sredstva od privrednog društva u cilju razvoja pozorišne umetnosti. Postignut je dogovor da amatersko pozorište na svojim predstavama istakne logo pravnog lica koje je obezbedlio sredstva. Da li se tako ostvareni prihod smatra prihodom sa tržišta?

Preispitivanje korisnog veka trajanja osnovnog sredstva je značajan postupak za realno utvrđivanje visine amortizacije i ravnomerno terećenje rashoda poslovanja tokom korišćenja osnovnog sredstva.

Ministar finansija doneo je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koje je objavljeno u Sl. glasniku RS, broj 83/18 od 29. Oktobra 2018. godine. Rešenje prenosimo  celini.

Značaj provere znanja zaposlenih je višestruk pa se stoga tom pitanju treba posvetiti posebna pažnja. Iz tog razloga provera znanja zaposlenih je redovna aktivnost koju sprovodi K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. Provera znanja ima za cilj utvrđivanje koliko su zaposleni nadogradili i usavršili veštine iz oblasti računovodstva, poreza, platnog prometa, deviznog poslovanja i sprečavanja pranja novca, neophodne za nesmetano i kvalitetno obavljanje posla.

Pitanje:

Kao prodavac zaključili smo ugovor o prodaji nepokretnosti. Neporketnost smo predali kupcu nakon isteka određenog vremenskog perioda od dana zaključenja ugovora. Kada je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu? Da li od dana kada je nepokretnost predata kupcu, ili od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti?

U telu zdravlje, u duši mir, u mislima radost, u srcu mladost, a u radu useh.  Puno sreće i ostvarenja snova neka vam donese Božić i godina Nova!

A testnek egészséget, a léleknek békét, az elmének örömöt, a szivnek ifjúságot , a munkába sikert. Sok szerencsét és megvalósuló álmokat hozzon a Karácsonyi ünnep és az Új esztendő.

K&N Gere Poslovni istem d.o.o.

Obaveštavamo komitente o radnom vremenu K&N Gere Poslovni sistem d.o.o. za vreme novogodišnjih i božićnih praznika.

31. decembar – radno vreme od 6 do 12 časova (ponedeljak)

1. i 2. Januar  - neradni dani (utorak i sreda)

7. januar – neradni dan (ponedeljak)

Član 119. Stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Oldalak