Aktuális

U razgovoru preduzetnici često kažu: “Imam preduzetničku radnju”, “Skolpio sam ugovor sa radnjom o zakupu sopstvengo automobile” ili “ Zaposlen sam u svojoj radnji”. Nije problem što kažu, već što postupaju u svojoj poslovnoj aktivnost spram onoga što su rekli. Međutim, to što preduzetnici govore nije utemeljeno u pravu, pa samim tim nije ni pravno moguće. Ono što nije pravno moguće ne proizvodi ni pravno dejstvo.

Ako inspektor u postupku terenske kontrole koju je sproveo primenom metode prikrivene kupovine, utvrdi nepravilnosti u smislu neizdavanja fiskalnog isečka od strane kontrolisanog obveznika, u obavezi je da donese rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti.

Pitanje:

Rezident Republike Srbije, obveznik PDV je uspostavio poslovni odnos sa parterom, privrednim društvom iz Republike Mađarske iz oblasti internet tehnologije. U tom cilju rezident Republike Srbije je od ino partnera iz Mađarsek dobio fakturu za registraciju internet domena u Republici Mađarskoj. Da li postoji obaveza obračunavanja PDV i poreza na dobit po odbitku?

U članu 10. stav 1. tačka 3) i člana 10. stav 3. Zakona o PDV  (u daljem tekstu: Zakon ), definisano je da je primalac dobara ili usluga poreski dužnik za promet koji mu vrši strano lice, pod sledećim uslovima:

- da promet dobara ili usluga vrši strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji i

U tabeli su  prikazani slučajevi iz prakse radno-pravnog statusa osnivača u privrednom društvu čiji je osnivač, kao i obaveze koje po tom osnovu proizilaze (plaćanje doprinosa i drugih primanja osnivača).

R. br.

Radno-pravni status osnivača

Povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je regulisano članom 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osIgiranje i Pravilnikom o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018 - dalje: Izmene i dopune Zakona o PIO), najviše izmena pretrpeo je deo Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr.

Od 1. marta 2019. godine na snagu će stupiti Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Ruske Federacije. Kada Sporazum bude stupio na snagu svi državljani Republike Srbije koji su bilo kada radili na teritoriji Ruske Federacije moći će da ostvare prava u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

Davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti

Reklamni materijal, u širem smislu, predstavlja svako dobro čijim davanjem obveznik reklamira i promoviše svoju delatnost, bez obzira na vrednost tog materijala. Međutim, propisi o PDV uređuju koja dobra se, u smislu tih propisa, smatraju reklamnim materijalom i poklonima manje vrednosti, za koja propisuje poseban PDV tretman.

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011- dalje: Zakon), u članu 1. stav 1. propisano je da se u Republici Srbiji praznuje državni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Serbije.

U praksi nije redak slučaj da jedan od osnivača privrednog društva (društvo ima više osnivača/članova) daje pozajmice društvu i da nakon određenog vremena hoće da na ime izmirenja obaveza koje društvo ima prema njemu po osnovu datih pozajmica od društva kupi nekretninu i da na taj način zatvori svoja potraživanja delom, ili u celini. Često se, u ovakvim slučajevima, kao način zatvaranja posla koristi kompenzacija.

Oldalak