Aktuális

Pitanje:

Rezident Republike Srbije, obveznik PDV je uspostavio poslovni odnos sa parterom, privrednim društvom iz Republike Mađarske iz oblasti internet tehnologije. U tom cilju rezident Republike Srbije je od ino partnera iz Mađarsek dobio fakturu za registraciju internet domena u Republici Mađarskoj. Da li postoji obaveza obračunavanja PDV i poreza na dobit po odbitku?

U članu 10. stav 1. tačka 3) i člana 10. stav 3. Zakona o PDV  (u daljem tekstu: Zakon ), definisano je da je primalac dobara ili usluga poreski dužnik za promet koji mu vrši strano lice, pod sledećim uslovima:

- da promet dobara ili usluga vrši strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji i

U tabeli su  prikazani slučajevi iz prakse radno-pravnog statusa osnivača u privrednom društvu čiji je osnivač, kao i obaveze koje po tom osnovu proizilaze (plaćanje doprinosa i drugih primanja osnivača).

R. br.

Radno-pravni status osnivača

Povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje je regulisano članom 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osIgiranje i Pravilnikom o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018 - dalje: Izmene i dopune Zakona o PIO), najviše izmena pretrpeo je deo Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr.

Od 1. marta 2019. godine na snagu će stupiti Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Srbije i Ruske Federacije. Kada Sporazum bude stupio na snagu svi državljani Republike Srbije koji su bilo kada radili na teritoriji Ruske Federacije moći će da ostvare prava u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

Davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti

Reklamni materijal, u širem smislu, predstavlja svako dobro čijim davanjem obveznik reklamira i promoviše svoju delatnost, bez obzira na vrednost tog materijala. Međutim, propisi o PDV uređuju koja dobra se, u smislu tih propisa, smatraju reklamnim materijalom i poklonima manje vrednosti, za koja propisuje poseban PDV tretman.

Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011- dalje: Zakon), u članu 1. stav 1. propisano je da se u Republici Srbiji praznuje državni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Serbije.

U praksi nije redak slučaj da jedan od osnivača privrednog društva (društvo ima više osnivača/članova) daje pozajmice društvu i da nakon određenog vremena hoće da na ime izmirenja obaveza koje društvo ima prema njemu po osnovu datih pozajmica od društva kupi nekretninu i da na taj način zatvori svoja potraživanja delom, ili u celini. Često se, u ovakvim slučajevima, kao način zatvaranja posla koristi kompenzacija.

Od  7. januara (2019) počeo je da radi softver za prijavu sezonskih radnika. Elektronski sistem za prijavu sezonaca je dostupan za prijavu radnika u poljoprivredi.  Pristup sistemu možete ostvariti OVDE.

Pitanje (ne)postojanja obaveze kursiranja deviznih avansa je bilo predmet mnogih diskusija. Kako MRS 21 ne uređuje precizno pitanja vezana za avanse iskazane u stranoj valuti, Odbor za tumačenje Međunarodnih standard finansijkog izveštavanja (IFIRC) je putem Tumačenja 22 propisao da je datum transakcije kod avansnih plaćanja datum na koji entitet inicijalno priznaje nemonetarnu aktivu ili nemonetarnu obavezu, koja proističe iz plaćanja ili prijema avansnih sredstava.

Oldalak