Hírek

1. Godišnji porez na dohodak građana

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00128/2019-16 od 1. 4. 2019. godine

Kada govorimo o pružanju usluga bez naknade tj. o obračunu PDV na navedene usluge osnovno je razlikovati da li se usluge pružaju u poslovne svrhe, ili se usluge pružaju u neposlovne svrhe. Kada se koristi pojam “u poslovne svrhe”, sa aspekta Zakona o PDV, misli se na povećanje prihoda, odnosno smanjenje rashoda.

Pitanje:

Obveznik PDV je uzeo u zakup teretno vozilo. Sa tim vozilom obveznik obavlja delatnost. Da li obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu popravki, goriva i sl. za to vozilo?

Pitanje:

Privredno društvo iz Sente je zakupilo objekat na Zlatibotu. Zaposleni radnici koji rade u privrednom društvu imaju plaćen smeštaj u zakupljenom objektu. Da li privredno društvo može koristiti odbitni PDV za smeštaj zaposlenih?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00577/2018-04 od 20.3.2019. godine)

Zakon o porezu na dodatu vrednost

član 10

U razgovoru preduzetnici često kažu: “Imam preduzetničku radnju”, “Skolpio sam ugovor sa radnjom o zakupu sopstvengo automobile” ili “ Zaposlen sam u svojoj radnji”. Nije problem što kažu, već što postupaju u svojoj poslovnoj aktivnost spram onoga što su rekli. Međutim, to što preduzetnici govore nije utemeljeno u pravu, pa samim tim nije ni pravno moguće. Ono što nije pravno moguće ne proizvodi ni pravno dejstvo.

Ako inspektor u postupku terenske kontrole koju je sproveo primenom metode prikrivene kupovine, utvrdi nepravilnosti u smislu neizdavanja fiskalnog isečka od strane kontrolisanog obveznika, u obavezi je da donese rešenje o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti.

Pitanje:

Rezident Republike Srbije, obveznik PDV je uspostavio poslovni odnos sa parterom, privrednim društvom iz Republike Mađarske iz oblasti internet tehnologije. U tom cilju rezident Republike Srbije je od ino partnera iz Mađarsek dobio fakturu za registraciju internet domena u Republici Mađarskoj. Da li postoji obaveza obračunavanja PDV i poreza na dobit po odbitku?

U članu 10. stav 1. tačka 3) i člana 10. stav 3. Zakona o PDV  (u daljem tekstu: Zakon ), definisano je da je primalac dobara ili usluga poreski dužnik za promet koji mu vrši strano lice, pod sledećim uslovima:

- da promet dobara ili usluga vrši strano lice koje nije obveznik PDV u Republici Srbiji i

Oldalak