UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE – OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA