UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA/GUBITKA PRILIKOM PRODAJE NEPOKRETNOSTI U SLUČAJU KADA JE OBVEZNIK PREDMETNU NEPOKRETNOST KORISTIO ZA DAVANJE U ZAKUP