UČEŠĆE PREDSTAVNIKA K&N GERE POSLOVNI SISTEM DOO NA PREZENTACIJI URIKS-a