SLUČAJ KADA RAČUN NA KOJEM PDV NIJE ISKAZAN PO ČLANU 10 ZAKONA O PDV STIGNE POSLE PREDAJE PDV PRIJAVE