RAČUNOVODSTVENI TRETMAN KUPOVINE APLIKATIVNOG SOFTVERA