PROSEČNA CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE ADA, KANJIŽA, ČOKA I SENTA