PROSEČNA CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJE OPŠTINE ADA, KANJIŽA, ČOKA I SENTA