PRIMERI ZA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA PREVOZNIH SREDSTAVA NA VREMENSKI PERIOD KOJI SE NE SMATRA KRAĆIM VREMENSKIM PERIODOM SA ASPEKTA ZAKONA O PDV