PRIMER OPŠTEG AKTA OBVEZNIKA O UTVRĐIVANJU KOLIČINE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA PDV