PREVOZNE USLUGE U VEZI SA UVOZOM DOBARA – KOMBINOVANI PREVOZ – PRIMER