PREISPITIVANJE KORISNOG VEKA TRAJANJA OSNOVNOG SREDSTVA