PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE – STRANI DRŽAVLJANIN OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG ODNOSA U JEDNOM, I UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS, U DRUGOM DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU