PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN KASA SKONTO I FINANSIJSKI BONUSI