PORESKI ASPEKT NAKNADE NA IME PREVREMENOG RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST