POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO KAO PRODAVAC DRVENE GRAĐE