PLAĆANJE OBAVEZA ZA OSNIVAČA U ODNOSU NA NJEGOV RADNO-PRAVNI STATUS SA OSVRTOM NA SLUČAJ KADA JE OSNIVAČ STRANI DRŽAVLJANIN