PDV TRETMAN PRODAJE PUTNIČKOG AUTOMOBILA, U SLUČAJU KADA JE OBVEZNIK PDV IMAO PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NJEGOVE NABAVKE, ALI JE U TOKU KORIŠĆENJA TOG AUTOMOBILA BIO DUŽAN DA IZVRŠI SRAZMERNU ISPRAVKU PRETHODNOG POREZA - PRIMER