ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI ISKLJUČIVO NA USLUGE PREVOZA ZEMLJE, ŠUTA I KAMENA SA GRADILIŠTA, ODNOSNO NA GRADILIŠTE, DRUGOM OBVEZNIKU PDV