ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA SA ASPEKTA ZAKONA O PDV, ZA USLUGE PRIKAZIVANJA DOBARA ILI USLUGA IZLAGAČA ZA VREME ODRŽAVANJA SAJMA I ZA USLUGE IZNAJMLJIVANJA KONFERENCIJSKE SALE