OD 1. OKTOBRA REGISTRACIJA ELEKTRONSKE POŠTE ĆE SE VRŠITI UZ NAKNADU