OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENOG – OSOBE SA INVALIDITETOM I ISKAZIVANJE U PORESKOJ PRIJAVI