OBAVEŠTENJE O PREUZIMANJU POTVRDA O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU