OBAJŠNJENJE U VEZI GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU