OBAJŠENJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU