NEOPOREZIVI IZNOS ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU – 2.285.064 DINARA