Kapcsolat

Agencija za knjigovodstvene i računovodstvene usluge
24400 Senta, Petefi Šandora 48
PIB: 103523179
Telefon: 024/811-898, 024/813-698, 024/827-655
Broj tekućeg računa: 205-79388-59

Tolmači Geza, direktor Berze Čeke Gizela, zamenik direktora
Direktor.jpg Zam.direktora.jpg